ศิษย์มีครู แปลว่าอะไร หมายถึง…

ศิษย์มีครู หมายถึง คนเก่งที่มีครูเก่งหรือมีชื่อเสียง

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ศิษย์มีครู เช่น

  • ความสามารถของเขาไม่ธรรมดาจริง ๆ สมแล้วที่เขาว่าเป็นศิษย์มีครู
  • คนเป็นศิษย์มีครูนอกจากจะมีความรู้แล้วยังต้องมีคุณธรรมที่ดีด้วย
advertisements