สด ๆ ร้อน ๆ แปลว่าอะไร หมายถึง…

สด ๆ ร้อน ๆ หมายถึง เพิ่งเกิดขึ้น, เพิ่งทำเสร็จใหม่ ๆ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย สด ๆ ร้อน ๆ เช่น

  • งานนี้เพิ่งทำเสร็จมาสด ๆ ร้อน ๆ ยังไม่มีใครได้เห็น
  • เจ้าข้าเอ่ยบุคคลผู้ใดเลย ในโลกนี้ที่น่าจะเจรจาตลบเลี้ยวลด สด ๆ ร้อน ๆ เหมือนเจ้าพระยาเวสสันดรชีไพรเป็นว่าหามิได้นี้แล้วแล (เวสสันดร)
  • การบ้านที่ครูสั่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ผมเพิ่งทำเสร็จสด ๆ ร้อน ๆ เมื่อกี้นี้เอง ฮ่า ๆ
advertisements