สวยแต่รูป จูบไม่หอม แปลว่าอะไร หมายถึง…

สวยแต่รูป จูบไม่หอม หมายถึง งดงามเพียงร่างกาย แต่กริยาท่าทีและจิตใจไม่งดงาม

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย สวยแต่รูป จูบไม่หอม เช่น

  • หล่อนปากร้ายไม่เข้ากับหน้าตาสวย ๆ เลย แบบนี้แหละที่เขาเรียกกันว่าสวยแต่รูป จูบไม่หอม
  • ผู้หญิงอะไรสวยแต่รูป จูบไม่หอมนิสัยแย่ ๆ แบบนี้ไม่เข้ากับหน้าตาเลย
advertisements