สองจิตสองใจ แปลว่าอะไร หมายถึง…

สองจิตสองใจ หมายถึง ลังเล, ตัดสินใจไม่ได้

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย สองจิตสองใจ เช่น

  • นายอย่ามัวแต่สองจิตสองใจอยู่เลยว่าจะอยู่หรือจะไป
  • ตอนนี้ยังสองจิตสองใจอยู่เลยว่าจะเรียนคณะที่สอบได้หรือเรียนคณะที่ชอบ
advertisements