สองลิ้น แปลว่าอะไร หมายถึง…

สองลิ้น หมายถึง พูดสับปลับ, พูดจากลับกลอก

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย สองลิ้น เช่น

  • ทำไมหล่อนถึงเป็นคนสองลิ้นอย่างนี้ ไม่เห็นพูดเหมือนอย่างที่คุยไว้เมื่อวานเลย
  • ใคร ๆ ก็รู้ว่าเธอเป็นคนสองลิ้น เชื่อใจไม่ได้
advertisements