สอยดอกฟ้า แปลว่าอะไร หมายถึง…

สอยดอกฟ้า หมายถึง หมายปองที่จะได้คนที่สูงศักดิ์กว่าตนมาเป็นคู่ครอง

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย สอยดอกฟ้า เช่น

  • คนเดินดินอย่างเราเรื่องที่จะสอยดอกฟ้ามันคงไม่มีวันเป็นจริงได้หรอก
  • ถ้าจะสอยดอกฟ้าจริง ๆ นายต้องพยายามให้มากกว่านี้
advertisements