สะระตะ แปลว่าอะไร หมายถึง…

สะระตะ หมายถึง เก็งหรือคาดหมายเอาโดยยึดเค้าเดิมเป็นหลัก

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย สะระตะ เช่น

  • ปัญหานี้ผมคิดสะระตะอยู่ว่าจะแก้ไขอย่างไรดี
  • สะระตะแล้วไม่คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปเลย
advertisements