สัพเพสัตตา แปลว่าอะไร หมายถึง…

สัพเพสัตตา หมายถึง แล้วแต่บุญแต่กรรม

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย สัพเพสัตตา เช่น

  • ตอนที่จับใบดำใบแดงเราก็ใจคอไม่ดีคิดเสียว่าสัพเพสัตตาอะไรจะเกิดก็ต้องเกิด ปรากฏว่าได้ใบแดงไปรับใช้ชาติแหละ
  • บางครั้งเวลาตัดสินใจอะไรไม่ได้ฉันก็สัพเพสัตตาตลอดแหละ เพื่อความสบายใจ
advertisements