สาดน้ำรดกัน แปลว่าอะไร หมายถึง…

สาดน้ำรดกัน หมายถึง ให้ร้ายซึ่งกันและกัน, สร้างความเสียหายให้กันและกัน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย สาดน้ำรดกัน เช่น

  • มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่จะมาสาดน้ำรดกันอยู่อย่างนี้
  • ถ้ามีเวลามาสาดน้ำรดกันทำไมไม่เอาเวลาไปทำประโยชน์อย่างอื่น
advertisements