สิ้นบุญ แปลว่าอะไร หมายถึง…

สิ้นบุญ หมายถึง ตาย

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย สิ้นบุญ เช่น

  • ช่วยบอกข่าวให้ลูกหลานของตารู้ด้วยว่าตาสิ้นบุญแล้วเมื่อเช้านี้
  • หากพ่อสิ้นบุญไปคงมีใครสักคนสืบทอดเจตนารมณ์ของพ่อต่อ
advertisements