สุกก่อนห่าม แปลว่าอะไร หมายถึง…

สุกก่อนห่าม หมายถึง ด่วนทำในสิ่งที่ยังไม่ถึงเวลาอันสมควร

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย สุกก่อนห่าม เช่น

  • เพราะชิงสุกก่อนห่ามทุกวันนี้ถึงได้มีแต่ปัญหาท้องในวัยเรียน พ่อแม่วัยรุ่น ทารกถูกทิ้ง
  • คบหาดูใจกันก็อย่าทำอะไรที่มันเป็นการชิงสุกก่อนห่าม เพราะผลที่ตามมาย่อมไม่ดีแน่นอน
advertisements