สุดเอื้อม แปลว่าอะไร หมายถึง…

สุดเอื้อม หมายถึง เกินความสามารถที่จะเอามาได้

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย สุดเอื้อม เช่น

  • เธอไปไกลสุดเอื้อมมือที่เราจะดึงกลับมาได้แล้วล่ะ
  • ตัดใจเสียเถอะต่อให้พยายามแค่ไหน รางวัลนั้นก็อยู่ไกลสุดเอื้อมของเราอยู่ดี
advertisements