สุนัขรับใช้ แปลว่าอะไร หมายถึง…

สุนัขรับใช้ หมายถึง คนที่คอยรับใช้เจ้านายด้วยความซื่อสัตย์

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย สุนัขรับใช้ เช่น

  • ที่ผู้มีอิทธิพลบางคนอยู่ได้ก็เพราะมีคนของทางการคอยเป็นสุนัขรับใช้ให้อยู่
  • พวกโหดเหี้ยมเหล่านี้พากันเป็นใหญ่ พวกสุนับรับใช้ได้ดิบได้ดี ทำให้บ้านเมืองเสื่อมทรุดอย่างหนัก
advertisements