ส่งทุกข์ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ส่งทุกข์ หมายถึง ถ่ายหนัก, ถ่ายอุจจาระ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ส่งทุกข์ เช่น

  • เดี๋ยวขอไปส่งทุกข์ก่อนนะ
  • ปกติผมจะใช้ห้องน้ำที่โรงเรียนส่งทุกข์ทุก ๆ เช้า จะได้เรียนอย่างมีความสุขไม่ต้องนั่งปวดท้องถ่ายหนัก
advertisements