ส่งเสีย แปลว่าอะไร หมายถึง…

ส่งเสีย หมายถึง ให้การอุดหนุน, เกื้อกูล

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ส่งเสีย เช่น

  • ผู้ปกครองมีหน้าที่ส่งเสียบุตรหลานเรียนหนังสือ
  • ตั้งแต่พ่อแม่เสียไปแล้วก็มีพี่ชายที่คอยส่งเสียฉันมาตลอด
advertisements