ส้มหล่น แปลว่าอะไร หมายถึง…

ส้มหล่น หมายถึง ได้มาโดยไม่คาดคิด

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ส้มหล่น เช่น

  • ใคร ๆ ก็ว่าผมนั้นส้มหล่นที่ได้ภรรยาทั้งสวยทั้งเก่ง
  • นายนี่มันส้มหล่นจริง ๆ ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยดัง ๆ ได้แบบนี้
advertisements