หญ้าปากคอก แปลว่าอะไร หมายถึง…

หญ้าปากคอก หมายถึง สะดวก, ง่าย, ไม่มีอะไรยุ่งยาก

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย หญ้าปากคอก เช่น
– เรื่องแบบนี้นะมัน หญ้าปากคอก ชัด ๆ ไม่เห็นจะมีอะไรยุ่งยากเลย
– แล้วคุณจะดิ้นรนทำให้มันยากทำไม ในเมื่อ หญ้าปากคอก ก็มี

advertisements