หนักแผ่นดิน แปลว่าอะไร หมายถึง…

หนักแผ่นดิน หมายถึง ผู้ที่ไม่คิดจะทำประโยชน์ให้บ้านเมือง แล้วคิดจะทำลายบ้านเมือง

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย หนักแผ่นดิน เช่น
– คนอกตัญญูต่อชาติบ้านเมืองเช่นนี้ อยู่ไปก็ หนักแผ่นดิน เสียเปล่า
– เกิดมาทั้งทีต้องขอทำความดีเพื่อแทนคุณแผ่นดิน ดีกว่าอยู่ไปให้ หนักแผ่นดิน

advertisements