หนักไม่เอา เบาไม่สู้ แปลว่าอะไร หมายถึง…

หนักไม่เอา เบาไม่สู้ หมายถึง เกียจคร้านต่องานทุกชนิด

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย หนักไม่เอา เบาไม่สู้ เช่น
– หนักไม่เอา เบาไม่สู้ แบบนี้จะไปทำมาหากินอะไร
– ถ้ายังทำตัวเป็นคน หนักไม่เอา เบาไม่สู้ ชีวิตนี้ไม่มีทางเจริญได้หรอก

advertisements