หนังหน้าไฟ แปลว่าอะไร หมายถึง…

หนังหน้าไฟ หมายถึง ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนก่อนผู้อื่น

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย หนังหน้าไฟ เช่น
– ถ้าลูกน้องทำผิด หัวหน้าก็ต้องเป็น หนังหน้าไฟ
– จะทำอะไรกับใครก็ดูให้ดี ไม่ใช่ไปเป็น หนังหน้าไฟ ให้เขา

advertisements