หนุนหลัง แปลว่าอะไร หมายถึง…

หนุนหลัง หมายถึง มีผู้ช่วยเหลืออยู่เบื้องหลัง

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย หนุนหลัง เช่น
– ใคร ๆ ก็รู้กันว่าที่เขาก้าวหน้าได้ขนาดนี้เพราะมีผู้ใหญ่ หนุนหลัง อยู่
– เราอยู่ที่นี่ไม่มีใคร หนุนหลัง ให้ จะทำอะไรก็ระมัดระวังซะบ้าง

advertisements