หน้าฉาก แปลว่าอะไร หมายถึง…

หน้าฉาก หมายถึง แสดงอย่างเปิดเผย, พฤติกรรมที่เปิดเผย

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย หน้าฉาก เช่น
– ฐานะ หน้าฉาก ของเขาเป็นคนดีเข้าวัดเข้าวา แต่ว่าจริง ๆ แล้วเขานี่แหละที่เป็นเจ้าของธุรกิจใต้ดิน
– หน้าฉาก เขาเป็นพ่อค้าหาบเร่ก็จริง แต่ใครจะไปรู้ว่าเขาเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบ

advertisements