หน้าบาน แปลว่าอะไร หมายถึง…

หน้าบาน หมายถึง ดีใจจนแสดงออกทางสีหน้า

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย หน้าบาน เช่น
– เกรดเทอมนี้คงดีขึ้นซินะ ถึง หน้าบาน ได้ขนาดนี้
– มีเรื่องอะไรดี ๆ หรือป่าว หน้าบาน มาเชียว

advertisements