หมัดใหญ่ แปลว่าอะไร หมายถึง…

หมัดใหญ่ หมายถึง มีอำนาจมาก

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย หมัดใหญ่ เช่น
– งานนี้ใคร หมัดใหญ่ กว่าก็คงได้ฐานเสียงเยอะกว่าพรรคอื่น
– บางครั้งทิศทางการเมืองก็อยู่ที่ว่าฝ่ายไหนจะ หมัดใหญ่ กว่ากัน

advertisements