หมาหมู่ แปลว่าอะไร หมายถึง…

หมาหมู่ หมายถึง กลุ่มคนที่ทำร้ายคน ๆ เดียว

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย หมาหมู่ เช่น
– ถ้านายแน่จริงมาต่อยกันตัวต่อตัว อย่าใช้วิธี หมาหมู่ แบบนี้
– ใช้วิธี หมาหมู่ มันไม่ใช่ลูกผู้ชายแล้ว

advertisements