หมาหวงก้าง แปลว่าอะไร หมายถึง…

หมาหวงก้าง หมายถึง หวงในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับตน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย หมาหวงก้าง เช่น
– ของนั้นนายก็ไม่ได้ใช้ จะเก็บไว้ให้เสียของทำไม ทำเป็น หมาหวงก้างไปได้
– จะเป็น หมาหวงก้าง ไปทำไม น้องสาวนายก็ถึงเวลาต้องมีแฟนแล้วนะ

advertisements