หมีกินผึ้ง แปลว่าอะไร หมายถึง…

หมีกินผึ้ง หมายถึง บ่นพึมพำไม่หยุดหย่อนไม่สนใจคนรอบข้าง

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย หมีกินผึ้ง เช่น
– ใครเขาไปทำอะไรให้เธอ ถึงได้บ่นเป็น หมีกินผึ้ง อยู่แบบนี้
– เป็นอะไรของเธอ บ่นเป็น หมีกินผึ้ง ไปได้

advertisements