หมูสนาม แปลว่าอะไร หมายถึง…

หมูสนาม หมายถึง คนที่ด้อยฝีมือหรือเล่ห์เหลี่ยมไหวพริบไม่ทันผู้อื่น

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย หมูสนาม เช่น
– อย่าคิดว่าคนอื่นเขาจะเป็น หมูสนาม ให้นายนะ ถึงได้ไม่ยอมฝึกซ้อมแบบนี้
– ถ้าไม่เตรียมตัวให้ดี การประชุมครั้งหน้านายจะกลายเป็น หมูสนาม ให้คนอื่นเขาได้นะ

advertisements