หมูไปไก่มา แปลว่าอะไร หมายถึง…

หมูไปไก่มา หมายถึง การแลกเปลี่ยนหรือตอบแทนซึ่งกันและกันในลักษณะถ้อยทีถ้อยอาศัย

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย หมูไปไก่มา เช่น
– วันนี้เขามาช่วยเรา วันหน้าเราก็ต้องไปช่วยเขาบ้าง อย่างโบราณว่า หมูไปไก่มา
– ไม่มีอะไรได้มาฟรี ๆ หรอก อย่างน้อยก็ต้อง หมูไปไก่มา

advertisements