หมู แปลว่าอะไร หมายถึง…

หมู หมายถึง ง่าย, สะดวก

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย หมู เช่น
– งานนี้ หมู มาก วันเดียวก็เสร็จ
– เรื่อง หมู ๆ แบบนี้ยังทำไม่ได้อีกหรือ

advertisements