หยอดน้ำมัน แปลว่าอะไร หมายถึง…

หยอดน้ำมัน หมายถึง การจ่ายเงินเพื่อให้ดำเนินการใด ๆ ได้สะดวก

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย หยอดน้ำมัน เช่น
– ถ้าโครงการนี้มันติดขัดอะไร ไม่ลอง หยอดน้ำมัน ดูหน่อยจะได้ราบรื่นขึ้น
– ถ้าคุณอยากจะให้เรื่องของคุณดำเนินไปเร็วขึ้น คุณก็ต้อง หยอดน้ำมัน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

advertisements