หยิบหย่ง แปลว่าอะไร หมายถึง…

หยิบหย่ง หมายถึง ไม่จริงจัง, ไม่เอาการเอางาน, ไม่ทะมัดทะแมง

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย หยิบหย่ง เช่น
– ท่าทาง หยิบหย่ง อย่างนี้จะไปทำมาหากินอะไรได้
– ทำอะไร หยิบหย่ง อย่างนี้แล้วใครเขาจะเชื่อถือ

advertisements