หลงลม แปลว่าอะไร หมายถึง…

หลงลม หมายถึง หลงเชื่อคำพูดของอีกฝ่าย

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย หลงลม เช่น
– เธออย่าไป หลงลม ใครเอาง่าย ๆ ล่ะ คนเดี๋ยวนี้ไว้ใจยาก
– อย่า หลงลม ปากคนที่ชวนไปหาลาภทางไกล

advertisements