หลังฉาก แปลว่าอะไร หมายถึง…

หลังฉาก หมายถึง สิ่งที่ไม่แสดงให้ปรากฏเปิดเผย

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย หลังฉาก เช่น
– เขาทำตัวเป็นเศรษฐีมีกินมีใช้ก็จริง แต่ ฉากหลัง ของเขามีแต่หนี้สิน
– คนที่เรามองว่าประสบความสำเร็จ ชีวิตดูมีความสุข ฉากหลัง อาจจะขมขื่นอยู่ก็ได้

advertisements