หวานคอแร้ง แปลว่าอะไร หมายถึง…

หวานคอแร้ง หมายถึง ทำได้ง่ายมาก

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย หวานคอแร้ง เช่น
– สุดสัปดาห์นี้ไม่มีใครอยู่บ้าน หวานคอแร้ง เลยเรา
– ครูไม่ปล่อยให้พวกเธอได้มีโอกาส หวานคอแร้ง ในการสอบแน่ ๆ

advertisements