หวานนอกขมใน แปลว่าอะไร หมายถึง…

หวานนอกขมใน หมายถึง แสดงออกให้เห็นว่าดีแต่ภายนอก แต่ในใจกลับคิดร้าย

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย หวานนอกขมใน เช่น
– ใคร ๆ ก็รู้ว่าเขาเป็นคน หวานนอกขมใน ถึงไม่มีใครอยากคบหา
– คนที่ดีจริงก็มีมากมาย คน หวานนอกขมใน ก็มีอยู่เยอะ

advertisements