หวาน แปลว่าอะไร หมายถึง…

หวาน หมายถึง ทำสำเร็จได้ง่ายดาย

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย หวาน เช่น
– เอาโครงการสำคัญแบบนี้ไปให้อีกฝ่ายรู้ ก็ หวาน เขาล่ะซิ
– อย่างนี้มันก็ หวาน หมูล่ะซิเอางานง่าย ๆ มาให้ทำ

advertisements