หอกข้างแคร่ แปลว่าอะไร หมายถึง…

หอกข้างแคร่ หมายถึง ใครใกล้ชิดที่อาจคิดร้าย

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย หอกข้างแคร่ เช่น
– รับศัตรูมาเป็นพวกมีแต่จะเป็น หอกข้างแคร่ สักวันจะต้องเดือดร้อน
– เอาลูกเขามาเลี้ยงระวังสักวันจะเป็น หอกข้างแคร่

advertisements