หอมปากหอมคอ แปลว่าอะไร หมายถึง…

หอมปากหอมคอ หมายถึง เล็ก ๆ น้อย ๆ พอสมควร

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย หอมปากหอมคอ เช่น
– วันนี้ดื่มกันแค่พอ หอมปากหอมคอ ก็พอนะ พรุ่งนี้มีงานเช้า
– สินน้ำใจถ้าจะให้ก็แค่ หอมปากหอมคอ มากไปก็ดูไม่ดี น้อยไปก็ไม่งาม

advertisements