หักหน้า แปลว่าอะไร หมายถึง…

หักหน้า หมายถึง การกระทำที่เจตนาให้อีกฝ่ายได้รับความอับอาย

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย หักหน้า เช่น
– เพราะมีความคับแค้นใจมาก่อนหน้า คราวนี้เขาถึง หักหน้า อีกฝ่ายในที่ประชุม
– ผมโกรธที่เขา หักหน้า ผมกลางที่ประชุม

advertisements