หัวปี แปลว่าอะไร หมายถึง…

หัวปี หมายถึง เกิดก่อนเพื่อน (เกิดก่อนคนอื่น ๆ เช่น ลูกคนแรก)

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย หัวปี เช่น
– ดีจังเลยมีลูก หัวปี ท้ายปี อย่างนี้
– เขารู้สึกว่าคนเป็นลูก หัวปี อย่างเขาต้องเป็นแบบอย่างให้น้อง ๆ

advertisements