หัวราน้ำ แปลว่าอะไร หมายถึง…

หัวราน้ำ หมายถึง เมาสุราจนไม่ได้สติ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย หัวราน้ำ เช่น
– เมื่อก่อนเขาเมา หัวราน้ำ ทุกวัน ถึงได้เป็นมะเร็งในทุกวันนี้
– เมา หัวราน้ำ ขนาดนี้แล้วยังจะขับรถกลับเองอีกหรือ

advertisements