หัวสูง แปลว่าอะไร หมายถึง…

หัวสูง หมายถึง รสนิยมสูงเกินตัว

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย หัวสูง เช่น
– เพราะความ หัวสูง ของเขานั่นแหละถึงเป็นหนี้ไม่รู้จักจบจักสิ้น
– หล่อนเป็นคน หัวสูง ใช้แต่ของดี ๆ ยี่ห้อดัง ๆ ราคาแพง ๆ

advertisements