หัวอ่อน แปลว่าอะไร หมายถึง…

หัวอ่อน หมายถึง เชื่อคนง่าย กลัวง่าย

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย หัวอ่อน เช่น
– น้องเขาเป็นคน หัวอ่อน บอกอะไรก็เชื่อหมดแหละ
– อย่าคิดว่าฉันเป็นคน หัวอ่อน ที่จะขู่อะไรก็ได้นะ

advertisements