หัวเรือใหญ่ แปลว่าอะไร หมายถึง…

หัวเรือใหญ่ หมายถึง ผู้ที่เป็นหัวหน้าในการสั่งการทำกิจการต่าง ๆ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย หัวเรือใหญ่ เช่น
– ผมเชิญเขามาเป็น หัวเรือใหญ่ ของงานนี้โดยเฉพาะ
– งานนี้ยกให้ท่าน ผอ. เป็น หัวเรือใหญ่ ก็แล้วกัน

advertisements