หัวเห็ด แปลว่าอะไร หมายถึง…

หัวเห็ด หมายถึง ดื้อด้าน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย หัวเห็ด เช่น
– โต ๆ กันแล้วใช้เหตุผลเสียบ้าง อย่ามามัวดื้อด้านทำตัวเป็น หัวเห็ด ไปได้
– เขาจัดได้ว่าเป็น นักข่าวหัวเห็ด คนหนึ่งที่ไม่ยอมถอยจนกว่าจะได้ข่าวที่ต้องการ

advertisements