หัวใน แปลว่าอะไร หมายถึง…

หัวใน หมายถึง มีความคิดความอ่านหรือรสนิยมแบบไทย

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย หัวใน เช่น
– เขาเป็นคน หัวใน มากถึงขนาดไม่ยอมรับวัฒนธรรมต่างชาติเลย
– ถ้าได้คน หัวใน มาช่วยแก้ไขปัญหาก็คงจะแก้ได้ถูกจุด

advertisements