หัวใหม่, หัวสมัยใหม่ แปลว่าอะไร หมายถึง…

หัวใหม่, หัวสมัยใหม่ หมายถึง มีความคิดความอ่านหรือรสนิยมสมัยใหม่

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย หัวใหม่, หัวสมัยใหม่ เช่น
– พวก หัวใหม่ บางครั้งก็ไม่เข้าใจสิ่งที่คน หัวเก่า อย่างเราสอนหรอก
– พวกเด็ก หัวสมัยใหม่ เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยรู้จักการละเล่นไทยหรอก

advertisements