หาตัวจับยาก แปลว่าอะไร หมายถึง…

หาตัวจับยาก หมายถึง หาคนที่มีความสามารถเท่าเทียมกันได้ยาก

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย หาตัวจับยาก เช่น
– เด็กคนนี้อนาคตไกลแน่ ขนาดอายุแค่นี้ยัง หาตัวจับยาก แล้ว
– ฝีมือของเขา หาตัวจับยาก เขาเลยมีงานอยู่ตลอดไม่เคยว่างงานเลย

advertisements