หาเศษหาเลย แปลว่าอะไร หมายถึง…

หาเศษหาเลย หมายถึง หาประโยชน์เล็ก ๆ น้อย ๆ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย หาเศษหาเลย เช่น
– ครูผู้ชายบางคนมักจะ หาเศษหาเลย กับเด็กนักเรียนโดยเฉพาะเด็กสาว ๆ
– แม่บ้านบางครั้งก็มักจะ หาเศษหาเลย จากค่ากับข้าวที่เจ้านายใช้ไปจ่ายตลาด

advertisements